علامه علی اکبر دهخدا

درگذشت علامه علی اکبر دهخدا

هفتم اسفندماه یادآور روزی است که یکی از بزرگان علم و ادب کشور عزیزمان، چهره در نقاب خاک کشید.

در هفتم اسفند 1334، علامه علی اکبر دهخدا ، پس از عمری تلاش در راه اعتلای فرهنگ ایران اسلامی، دیده از جهان فرو بست. سال روز در گذشت بزرگ مرد ادب و سیاست ایران را تسلیت می گوییم.