اولین دوره ماساژ کودک در سال جدید با حضور تکنسین های انجمن ملی ماساژ در مورخه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.