اطلاعیه دریافت مدرک بین المللی

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان به اطلاع کلیه

تکنسین های محترم انجمن ملی ماساژ می رساند جهت اخذ

مدرک بین المللی در ساعات 11:00 الی 14:00 به دفتر

انجمن با هماهنگی قبلی مراجعه نمایید.

ضمناً جهت هماهنگی با شماره های زیر تماس بگیرید.

021-44441946      021-46010205-9      0919-5515397

انجمن ملی ماساژ