آغاز سال 2020 میلادی بر هموطنان مسیحی مبارک.

آرزو می کنم در سال 2020 میلادی روزهای درخشان و ایده های شادی داشته باشید باشد که نعمت های شما زیاد شود و بهترین سال را داشته باشید. باشد که درخشش نور خورشید برای خوش آمدگویی شما شخصاً تعظیم کند و نعمت های معبودتان بیش از پیش به سمت شما بیاید

آغاز سال 2020 میلادی بر هموطنان مسیحی مبارک.

انجمن ملی ماساژ