اتاق جلسه هیئت رئیسه
چارت سازمانی 2018-09-08T02:34:03+00:00

چارت سازمانی انجمن ملی ماساژ ایران

نظر به این که هر تشکیلات گسترده و سازمان یافته در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و تحکیم زیر ساخت هایش نیازمند مشورت با توانمندان عرصه مدیریت های خلاق می باشد لذا این تشکیلات هم از این قاعده مستثنی نبوده و باید در راه پویایی و حرکت در مسیر محورهای توسعه و ترقی سلامت و ورزش که بی شک در جهان امروز یکی از موثرترین آیکون های ارتباط ملت ها با یکدیگر در جهان و راهی جهت سالم سازی افراد و در نهایت جامعه بشری است گام بردارد. لذا ما هم معتقد به فرایند جهانی شدن ناگزیریم انجمن ملی ماساژ را با اهداف و برنامه های بلند مدت پی ریزی کنیم ، بنابراین تشکیل هیئت رئیسه پاسخی است به این نیاز که با استمداد از اندیشه های نو و فعال اعضای آن و هم چنین حمایت های بی دریغشان در راستای هر چه بهتر شدن این تشکیلات تلاش نموده باشیم.

چارتت سازمانی انجمن ماساژ

چارت سازمانی انجمن ملی ماساژ ایران

اعضای اصلی هیئت رئیسه

سرکار خانم عاطفه مرزوقی
سرکار خانم عاطفه مرزوقیریاست انجمن
دکتر علی دانش
دکتر علی دانشدبیر انجمن
مهندس داریوش زندیاوری
مهندس داریوش زندیاورینایب رئیس انجمن
مهندس علی کیوان بهجو
مهندس علی کیوان بهجوعضو هیئت رئیسه
دکتر جواد رمضی
دکتر جواد رمضیعضو هیئت رئیسه
مهندس شایان زندیاوری
مهندس شایان زندیاوری عضو هیئت رئیسه
آقای مجید احمدی
آقای مجید احمدیعضو شورای راهبردی
دکتر امیر حسین خادمی قمی
دکتر امیر حسین خادمی قمیعضو شورای راهبردی
سرهنگ رستم بیرانوند
سرهنگ رستم بیرانوندعضو شورای راهبردی
دکتر مهری چگنی آشتیانی
دکتر مهری چگنی آشتیانیعضو شورای راهبردی
خانم کیمیا دانش
خانم کیمیا دانشعضو شورای راهبردی
خانم سعیده محمودی قایش قورشاق
خانم سعیده محمودی قایش قورشاقعضو شورای فنی
آقای فرزاد ماسوری
آقای فرزاد ماسوریعضو شورای فنی
مهندس امین حاجی حسینی طاحونه
مهندس امین حاجی حسینی طاحونهعضو شورای سیاست گذاری
دکتر مجتبی شمس
دکتر مجتبی شمسعضو شورای فنی
مهندس محمدرضا پارسایی فرید
مهندس محمدرضا پارسایی فریدعضو شورای فنی