چارت سازمانی انجمن ملی ماساژ ایران

نظر به این که هر تشکیلات گسترده و سازمان یافته در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و تحکیم زیر ساخت هایش نیازمند مشورت با توانمندان عرصه مدیریت های خلاق می باشد لذا این تشکیلات هم از این قاعده مستثنی نبوده و باید در راه پویایی و حرکت در مسیر محورهای توسعه و ترقی سلامت و ورزش که بی شک در جهان امروز یکی از موثرترین آیکون های ارتباط ملت ها با یکدیگر در جهان و راهی جهت سالم سازی افراد و در نهایت جامعه بشری است گام بردارد. لذا ما هم معتقد به فرایند جهانی شدن ناگزیریم انجمن ملی ماساژ را با اهداف و برنامه های بلند مدت پی ریزی کنیم ، بنابراین تشکیل هیئت رئیسه پاسخی است به این نیاز که با استمداد از اندیشه های نو و فعال اعضای آن و هم چنین حمایت های بی دریغشان در راستای هر چه بهتر شدن این تشکیلات تلاش نموده باشیم.

چارت سازمانی انجمن ملی ماساژ ایران

اعضای اصلی هیئت رئیسه

سرکار خانم عاطفه مرزوقی
سرکار خانم عاطفه مرزوقیریاست انجمن
دکتر علی دانش
دکتر علی دانشدبیر انجمن
دکتر جواد رمضی
دکتر جواد رمضیعضو هیئت رئیسه
سرکار خانم کیمیا دانش
سرکار خانم کیمیا دانشعضو هیئت رئیسه
آقای مهران تیشه گران
آقای مهران تیشه گرانعضو هیئت رئیسه
دکتر فرشید طهماسبی
دکتر فرشید طهماسبیعضو شورای راهبردی
دکتر امیر حسین خادمی قمی
دکتر امیر حسین خادمی قمیعضو شورای راهبردی
دکتر جمشید همتی
دکتر جمشید همتیعضو شورای راهبردی
دکتر مهری چنگی آشتیانی
دکتر مهری چنگی آشتیانیعضو شورای راهبردی
مهندس امین حاجی حسینی طاحونه
مهندس امین حاجی حسینی طاحونهعضو شورای سیاست گذاری
مهندس محمدرضا پارسایی فرید
مهندس محمدرضا پارسایی فریدعضو شورای فنی
دکتر مجتبی شمس
دکتر مجتبی شمسعضو شورای فنی
آقای علی فرهنگ مهر
آقای علی فرهنگ مهرعضو شورای فنی