عملکرد انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران

رشد گیاه
 • برگزاری بیش از 600 (ششصد) دوره آموزشی و آموزش 5۰۰۰ (پنج هزار) تکنسین ماساژ در ۱8 سال.

 • اعطای نمایندگی ماساژ به ۳۰ نماینده در سطح کشور.

 • راه اندازی ۸۰ مرکز ارائه ماساژ در سراسر کشور.

 • ایجاد رشته ی ماساژ و کایروپراکتیک ورزشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی، پس از ۲ سال تلاش و پی گیری بی وقفه ی انجمن ملی ماساژ.

 • تعامل و همکاری با وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در زمینه های گوناگون.

 • انتشار مجله ی تخصصی ماساژ با نام گوناگون و ماساژ.
 • بومی سازی و تدوین طرح درس و دروس رشته ی ماساژ در وزارت علوم با هماهنگی فدراسیون بین المللی ماساژ.
 • تشکیل هیئت رئیسه قوی و کارآمد از میان دانشگاهیان، پزشکان، مددکاران و کارشناسان ارشد تربیت بدنی.

 • عقد قرار داد با ارگان های مختلف در رابطه با آموزش و خدمات ماساژ و علوم مکمل سلامت در سطح کشور.

 • برگزاری همایش ملی مرتبط با علوم مکمل سلامت ماساژ و کایروپراکتیک.

درخت آموزش
رشد فرد
 • برگزاری همایش بین المللی مرتبط با علوم مکمل سلامت ماساژ و کایروپراکتیک.

 • برگزاری دوره های فنی و آموزشی مهارتی و توسعه و تعمیم ماساژ وعلوم مکمل سلامت در سراسر مراکز آموزشی کشور.

 • عقد تفاهم نامه با دانشگاه فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران و دانشگاه الزهرا با اهداف آموزشی و خدماتی.

 • عقد تفاهم نامه با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اهداف آموزشی و خدماتی.

 • عقد تفاهم نامه با انجمن پرستاری با اهداف آموزشی و خدماتی.

 • برگزاری دوره های آموزش ماساژ در قالب کلاس های تئوری و آموزش از راه دور مکاتبه ای و کارگاه های مهارتی عملی در رشته ها و سبک های متفاوت ماساژ بر اساس قوانین و ضوابط فنی فدراسیون بین المللی و آسیایی ماساژ و کایروپراکتیک ورزشی.

 • برگزاری دوره های آموزش علوم کل نگر.

 • ارائه نمایندگی داخلی وبین المللی آموزش و خدمات ماساژ طبق استانداردهای تعریف شده در ساختار حیطه ی ماساژ و علوم مکمل سلامت.

 • واگذاری نمایندگی های ارائه خدمات ماساژ به تکنسین های آموزش دیده جهت تامین رفاه و آرامش اجتماعی در سراسر کشور و هم چنین ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی در راستای خدمت به جامعه.

 • کسب کرسی بین المللی در سطح قاره آسیا از فدراسیون بین المللی.

 • برگزاری جلسات هم اندیشی.

 • ترجمه و تدوین مطالب و سیلابهای درسی مرتبط با ماساژ.

 • اخذ جواز اولین کارخانه لوازم و تجهیزات ماساژ.

آموزش رسانه