اطلاعیه کمیته امور استانها و شهرستانها

اطلاعیه کمیته امور استانها وشهرستانها

دفتر نمایندگی مرکزخدمات ماساژ انجمن ملی ماساژ در شهر اهواز افتتاح شد

دفتر نمایندگی خدمات ماساژ آقایان  انجمن ملی ماساژ در شهرستان اهواز به مسئولیت آقای فرزاد تک پور فعال شد، ایشان دارای مدارک  ماساژ مالای .آرموتراپی، تای، صندلی، ورزشی و رفلکسولوژی و مدرک ملی و بین المللی تکنسین درجه 3 و 2 از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیایی می باشد.

2019-03-09T12:22:44+00:00