۱۱ اکتبر (نوزدهم مهرماه)روز جهانی دختر بچه ها گرامی باد.