کارگاه هایی که دو روز مسابقه ملی برگزار می شنود به شرح زیر است

جهت اطلاعات بیشتر برای مسابقه ملی ماساژ میتوانید با انجمن ملی ماساژ تماس حاصل فرمایید.