درباره انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران

انجمن  ملی ماساژ تشکلی دارای شخصیت حقوقی که به منظور برنامه ریزی ، هماهنگی ، نظارت ، کنترل ، ارزیابی و اجرای قوانین و مقررات خاص بر اساس اصول و مقررات فدراسیون بین المللی ماساژ فعالیت می نماید. و بالاترین مرجع ذیصلاح فنی رشته مربوطه در سطح کشور می باشد و تمامی مراکز و مجامع تخصصی ماساژ را در بر می گیرد.

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران، بعنوان متولی ذیصلاح فعالیت در حوزه های تخصصی ماساژ از سال ۱۳۸۲ به نمایندگی از فدراسیون بین المللی ماساژ ( IMF ) فعالیت خود را بطور رسمی آغازنموده و با برگزاری بیش از ۴۷۰ دوره آموزشی در سبک های متعدد ماساژ، مطابق با ساختار آموزشی و استانداردهای علمی فدراسیون بین المللی ماساژ و تربیت بیش از ۴۰۰۰ تکنسین ماساژ وهمچنین ارائه ۳۰ نمایندگی مرکزی و۸۰ روش ماساژ در سطح کشور جهت برگزاری دوره های آموزشی و ارایه خدمات ماساژطبق قواعدعلمی و فنی فدراسیون بین المللی ماساژ ودر چارچوب قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی، گام موثری در راستای تحقق اهداف علمی، فرهنگی و اقتصادی میهن عزیزمان بواسطه ی توسعه ابعادعلمی و اجتماعی هنر ماساژ و گسترش فرهنگ سلامت عمومی وهمچنین توسعه ابعاد و ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب، برداشته است.

0
آغاز فعالیت
0
دوره آموزشی
0
تکنسین ماساژ
0
روش ماساژ

شایان ذکر است در پی فعالیتهای ارزنده عوامل کمیته ی آموزش و پژوهش انجمن ملی ماساژ، جهت بومی سازی ساختار آموزشی و تعریف سیلابس های درسی بر اساس منابع و مآخذ علمی فدراسیون بین المللی ماساژ، سرانجام در سال ۱۳۹۱ عقد تفاهم نامه همکاری انجمن ملی ماساژو دانشگاه جامع علمی و کاربردی، منجر به شکل گیری رشته تحصیلی ماساژبه عنوان یک گرایش تحصیلی مستقل در مقطع کارشناسی گردید.